ویژگی کلیشه های چاپ سیلک

ویژگی کلیشه های چاپ سیلک

ویژگی کلیشه های چاپ سیلک جزوء آن دسته از مواردی است که در هنگام سفارش چاپ باید به آن دقت کنید. اثاث کار چاپ کیسه پارچه ای یا پلاستیکی به کمک کلیشه ها به این شکل است ابتدا رنگ برروی کلیشه ها کمک قلمو و یا کاردک کشید می شود. سپس با قرار دادن و […]