جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گرماژ پارچه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

گرماژ پارچه چیست

گرماز پارچه یکی از مهم ترین اصطلاحات در صنایع نساجی و پارچه است. این اصطلاح یکی از ویژگی های مهم و پایه ثابت هر پارچه می باشد که وزن آن را بیان می کند. به این اصطلاح به جز گرماژ، وزن پایه نیز می گویند. این اصطلاح در صنایع نساجی و پارچه سازی و همچنین […]

error: داده های محافظت شده