پایداری محیط زیست در صنعت نساجی

پایداری محیط زیست در صنعت نساجی

پایداری در جهان امروز بسیار اهمیت دارد. حرکت به سوی پایداری یک قدم بسیار بزرگ به حساب می آید که تاثیر خود را بر تمام صنایع می گذارد. صنعت نساجی و تولید و چاپ کیسه پارچه ای موادی را به همراه دارد که با محیط زیست سازگاری ندارند و در فرایند تولید باعث تولید آلاینده […]